Cách sử dụng hàm Rank trong excel tiết kiệm thời gian nhất

Hàm rank trong excel

Để xác định thứ hạng của các giá trị trong bảng tính Excel người ta thường sử dụng hàm RANK. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết hàm này sử dụng như thế nào, đặc biệt là với những bạn mới tìm hiểu và sử dụng công cụ Excel. Bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng và ứng dụng hàm rank trong excel nhé!

Cú pháp hàm Rank trong Excel và cách dùng

Cú pháp hàm Rank

Hàm Rank là hàm trả về vị trí thứ hạng của một số trong danh sách các số. Thứ hạng của số chính là kích thước của nó trong sự tương quan với các số khác trong danh sách. (Nếu bạn cần sắp xếp một danh sách, thì thứ hạng của số sẽ là vị trí của nó).

Hàm RANK có cú pháp: =RANK(number,ref, [order]).

Trong đó:

  • Number: Bắt buộc, số mà bạn muốn  xếp hạng trong khối.
  • Ref: Bắt buộc, là một mảng hoặc vùng tham chiếu tới một danh sách các số. Các giá trị không phải là số trongvùng này sẽ được bỏ qua.
  • Order: Tùy Chọn, một con số chỉ rõ thứ tự  sắp xếp, kiểu cần sắp xếp (giảm dần hoặc tăng dần). Trong trường hợp nếu  order = 1 sẽ sắp xếp từ thấp lên cao, nếu order = 0 (hoặc không có tham số này) thì sẽ sắp xếp từ cao xuống thấp.
Đọc Thêm:  Hưng Long Thịnh Vượng – Đơn vị cho thuê laptop chất lượng

Hàm rank trong excel

Lưu ý: Hàm RANK sẽ cho các số trùng lặp nhau cùng một thứ hạng. Tuy nhiên, sự có mặt của các số trùng lặp này sẽ ảnh hưởng đến sự sắp xếp thứ hạng của các số sau đó. Ví dụ, trong một danh sách số nguyên được sắp xếp theo thứ tự tăng dần, nếu xuất hiện 2 lần số 10 và có thứ hạng là 5, thì thứ hạng của số 11 sẽ là 7 (không có số thứ hạng 6).

Vì mục đích nào đó, người ta có thể muốn xác định thứ hạng các số liệu có xét đến sự ngang hàng. Ở ví dụ trên, người dùng có thể muốn lấy vị trí thứ hạng đã điều chỉnh cho số 10 là 5,5. Điều này có thể thực hiện bằng cách đưa hệ số điều chỉnh sau đây vào giá trị mà hàm RANK sẽ trả về. Hệ số điều chỉnh này thích hợp cho cả  hai trường hợp những thứ hạng được tính toán theo thứ tự giảm dần và thứ thạng tăng dần (có giá trị khác không).

Hệ số điều chỉnh cho thứ hạng ngang hàng có công thức sau = [COUNT(ref) + 1 – RANK(number, ref, 0) – RANK(number, ref, 1)]/2.

1. Xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp

Bước 1: Tại vị trí ô đầu tiên trong cột Xếp hạng, nhập công thức =RANK(B3,$B$3:$B$7,0).

Trong đó:

  • B3: là số cần tìm thứ hạng chính là điểm số của học sinh đầu tiên.
  • $B$3:$B$7: là danh sách số là vùng tham chiếu, cột Điểm số.
  • 0: là sắp xếp thứ hạng theo thứ tự tăng dần (điểm số cao nhất sẽ thứ hạng số 1)
Đọc Thêm:  Content Google Discovery

Hàm rank trong excel

Bước 2: Sau khi nhập xong công thức tiếp theo nhấn  Enter sẽ cho ra kết quả là 3, nghĩa là bạn Trần Hà An có điểm số 20,1 xếp thứ hạng thứ 3 trong danh sách. Tại vị trí ô kết quả đầu tiên trong cột Xếp hạng, bạn dùng chuột kéo xuống những ô còn lại sẽ được kết quả vị trí xếp hạng cho những bạn còn lại.

Hàm rank trong excel

2. Xếp theo thứ tự từ thấp tới cao

Ở cách sắp xếp này vị trí xếp hạng bị  đảo ngược, nghĩa là ai có điểm số thấp nhất  sẽ đứng xếp hạng số 1 còn người có điểm số cao nhất sẽ ở thứ hạng cuối trong danh sách. Trong trường hợp này chúng ta sẽ thay số 0 thành số 1.

Chúng ta cũng sẽ nhập công thức tại ô vị trí đầu tiên của cột xếp hạng là =RANK(B3,$B$3:$B$7,1) sau khi nhập xong công thức rồi nhấn Enter.

Hàm rank trong excel

Tiếp theo từ vị trí ô xếp hạng đầu tiên kéo chuột xuống hết danh sách của cột Xếp Hạng, sẽ được kết quả như hình dưới đây.

Hàm rank trong excel

Như vậy với bài viết trên chắc rằng bạn đã biết cách dùng hàm RANK để sắp xếp số liệu trong Excel, từ thấp lên cao hoặc cao xuống thấp. Việc sử dụng hàm RANK trong excel sẽ giúp bạn tiết kiệm được nhiều thời gian hơn để tìm kiếm dữ liệu nào cao nhất, hay thấp nhất so với việc ngồi dò thủ công từng số.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.