Dễ dàng hơn với cách sử dụng hàm làm tròn số trong excel

Hàm làm tròn số trong excel

Khi làm việc với bảng tính trên  Excel, việc làm tròn số là điều cần thiết để làm gọn số liệu tính và bảng tính. Điều này giúp cho việc tính toán ở những bước tiếp theo đơn giản và dễ dàng hơn. Trên Excel, để làm tròn số bạn có thể sử dụng các hàm Excel khác nhau. Mỗi hàm lại có nhiều cách làm tròn khác nhau. Bài viết sau đây sẽ tổng hợp một số hàm làm tròn số trong excel giúp bạn dễ hiểu hơn, hãy cùng theo dõi nhé!

1. Hàm làm tròn ROUND

Hàm ROUND làm tròn một số tới một số chữ số đã xác định. Có cú pháp là =ROUND(number,num_digits). Trong đó number là số bạn muốn làm tròn, num_digits là số mà bạn muốn làm tròn số tới đó. 

Ví dụ, nếu ô A1 chứa 23,7825 và bạn muốn làm tròn giá trị đó tới hai vị trí thập phân, bạn có thể dùng công thức sau: =ROUND(A1, 2) Kết quả của hàm này là 23,78.

2. Hàm làm tròn số trong Excel: ROUNDUP

Hàm này làm tròn số lớn hơn số gốc và giá trị lớn hơn bao nhiêu thương phụ thuộc vào cách sử dụng hàm. 

Đọc Thêm:  TOP 6 phần mềm tăng tốc máy tính tốt nhất mà bạn nên biết

Hàm ROUNDUP có công thức =ROUNDUP(number,num_digits). Trong đó Number    là bất kỳ số thực nào bạn muốn làm tròn lên. Num_digits là số chữ số mà bạn muốn làm tròn số tới đó.Trong đó num_digits nếu giá trị là dương sẽ làm tròn phía sau phần thập phân còn giá trị là âm sẽ làm tròn đến hàng chục, trăm.

Ví dụ: 

=ROUNDUP(3.2,0) Làm tròn số 3,2 lên tới không vị trí thập phân sẽ cho ta kết quả 4 hay

 =ROUNDUP(-3.14159,1) Làm tròn số -3,14159 lên tới một vị trí thập phân kết quả cho ra -3,2, 

=ROUNDUP(31415.92654,-2)Làm tròn số 31415,92654 lên đến 2 vị trí thập phân về bên trái của dấu thập phân ta được kết quả 31500

3. ROUNDDOWN – Hàm làm tròn số trong excel

Hàm làm tròn số trong excel
ROUNDDOWN – Hàm làm tròn số trong excel

Hàm ROUNDDOWN ngược với hàm ROUNDUP, sẽ kết quả sẽ là giá trị nhỏ hơn giá trị gốc của số. Hàm có công thức là  =ROUNDDOWN(number,num_digits). Trong đó number là số bạn muốn làm tròn, num_digits là số mà bạn muốn làm tròn số tới đó

4. Làm tròn số với hàm MROUND

Hàm có công thức là =MROUND(number,multiple). Trong đó Number giá trị cần làm tròn. Multiple là Số mà bạn muốn làm tròn số tới bội số của nó.

Hàm MROUND là hàm làm tròn lên, hướng số làm tròn ra xa số không. Các tham đối Số và Bội số phải cùng dấu. Nếu không, hàm sẽ trả về giá trị lỗi #NUM. kết quả của hàm MROUND được làm tròn lên khi number chia multiple lớn hơn hoặc bằng 1/2 multiple, và ngược lại làm tròn xuống khi khi number chia multiple bé hơn 1/2 multiple.

Đọc Thêm:  Hướng dẫn chi tiết cách giải nén file hiệu quả
Hàm làm tròn số trong excel
Làm tròn số với hàm MROUND

=MROUND(5,2) = 6. Vì 5/2 > 2/2, mà bội số của 2 gần nhất mà lớn hơn 5 là 6.

=MROUND(12,5) = 10. Vì 12/5 < 5/2,mà bội số của 5 gần nhất mà nhỏ hơn 12 là 10.

=MROUND(33,5) = 35. Vì 33/5 > 5/2,mà bội số của 5 gần nhất mà lớn hơn 33 là 35.

=MROUND(-88,5) báo giá trị lỗi #NUM. Vì multiple và number không có dấu cùng nhau.

5. Làm tròn số bằng hàm CEILING và hàm FLOOR

Hàm có công thức lần lượt là:

 = CEILING(number, significance).

= FLOOR(number, significance).

Hàm làm tròn số trong excel
Làm tròn số với hàm MROUND

Trong đó Number là số cần làm tròn, Significance là giá trị cần làm tròn đến bội số của nó. Number và Significance trái dấu hàm sẽ báo giá trị lỗi #NUM, number là bội số của Significance thì cho ra kết quả là chính số đó. Hàm CEILING sẽ làm tròn giá trị ra xa số 0, còn hàm FLOOR sẽ làm tròn trở về số 0.

6. Hàm EVEN, hàm ODD làm tròn số

Hàm EVEN làm tròn số đến số nguyên chẵn nhất và hàm ODD sẽ làm tròn đến nguyên lẻ nhất. Cả 2 hàm này  đều làm tròn ra xa số 0.

Hàm làm tròn số trong excel
Hàm EVEN, hàm ODD làm tròn số

 2 hàm có công thức là = EVEN(number) / = ODD(number).

7. Hàm INT, hàm TRUNC

Hàm INT và hàm TRUNC sẽ làm tròn một số thành số nguyên. Có công thức là 

 = INT(number). = TRUNC(number [, num_digits]).

Trong đó Number là số cần làm tròn. Num_digits là một giá trị xác định độ chính xác của việc cắt bớt. Num_digits được mặc định giá trị là 0 (không).

Đọc Thêm:  Hướng dẫn cách lưu File trong Excel nhanh chóng đơn giản.

 Hàm TRUNC và hàm INT có điểm chung là cả hai hàm đều trả về số nguyên. Hàm TRUNC loại bỏ phần phân số của một số còn hàm INT lại làm tròn xuống số đến số nguyên gần nhất dựa trên giá trị của phần phân số của chính số đó. Hàm INT và hàm TRUNC chỉ khác nhau khi sử dụng cho làm tròn số âm: TRUNC(-5.3) trả về -5, nhưng INT(-5.3) trả về -6 vì -6 là số nhỏ hơn.

Trên đây là những cách làm tròn số khác nhau bằng hàm làm tròn số trong excel. Tùy theo mục đích và nội dung yêu cầu cũng như tình huống cụ thể, làm tròn số kiểu nào trong bảng số liệu tính toán  mà chọn hàm làm tròn số phù hợp

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.